Parapsychologia

Przypadek czy celowe uwarunkowania życia na Ziemi w ogromnym Wszechświecie?

Życie na Ziemi w tak ogromnym Wszechświecie, nie może być czystym przypadkiem. Świadczy o tym bardzo wiele spójnych i licznych procesów, które warunkują istnienie możliwości rozwoju na naszej planecie. Każdy z tych procesów był niezbędny, bez którego nie powstałaby żadna forma życia w naszym Układzie Słonecznym.

Sens życia ludzkiego

21 czerwca 2016
Sens życia ludzkiego

www.jszymanski.com

Ilekroć pytałem różnych ludzi: ”czy potraficie żyć bez sensu?” , zaprzeczali. Z tym że sens życia jednostki obejmuje najbliższe godziny i dni, rzadziej miesiące i lata. A więc niewielki zakres czasowy i przestrzenny. Jest to sens życia jednostki lub niewielkiej zbiorowości: rodzinnej, narodowej, wyznaniowej itp. Ale jaki jest sens życia ludzkości, jako gatunku (jak mówią przyrodnicy – zoologicznego)?

Woda jako nośnik informacji

Dzisiejsza konwencjonalna nauka odrzuca sensacyjne odkrycia dotyczące wody. Są one na tyle wiarygodne, iż można je w każdej chwili zweryfikować przeprowadzając odpowiednie badania. Do tego potrzebny jest warunek przełamania pewnych barier myślowych, które wymuszają urzeczywistnienie nie tylko materii, a także pewnych sił duchowych. Otaczająca nas energia potrafi przenikać wszystko oraz kumulować w różnych substancjach.

„Świadome i nieświadome wybory – Tajemnica sukcesów”

Dlaczego wielu ludzi spotyka nieszczęście w życiu codziennym, brak motywacji do działania, towarzyszy im smutek i są bardzo nieszczęśliwi? Z kolei życie innych wypełnia radość, dobrobyt i zdrowie? Dlaczego jedni boją się kolejnego nadchodzącego dnia, dręczy ich niepewność i brak wiary we wszystko,