Sztuka

Muzyka lekarstwem dla duszy

Tyle słów można użyć chcąc opisać piękno płynące z uczuć, jakie się rodzą podczas „celebrowania” muzyki, to ona potrafi koić zmysły, pomaga przetrwać to, co trudne…, oczyszcza z emocji, prowokując łzy radości, smutku, tęsknoty, miłości…

Adam Kołakowski – Artysta z „wielowymiarową ” duszą

Adam Kołakowski – Artysta z „wielowymiarową” duszą, potrafiący dostrzec niezwykłe piękno tam, gdzie inni go nie widzą. Nasycenie głębi barw, przekaz oryginalnych treści obrazowych i rzeźb wprawiają odbiorcę w niecodzienny i magiczny nastrój.

Kanon w sztuce starożytnego Egiptu

Życie religijne całkowicie dominowało w starożytnej sztuce Egiptu. Sztuka nie służyła osobiście w ekspansji artysty oraz nie wyrażała jego uczuć i emocji. Była tylko tworzywem w pomocy człowiekowi, aby wejść w życie po śmierci. To co pomagało osiągnąć ten cel, było trwale wykute w kamieniu i namalowane intensywnymi barwami