Kampania patriotyczna „Polska to mój kraj”. Czym jest Patriotyzm?

Dlaczego powstała kampania patriotyczna „Polska to mój kraj”?

Czym jest Patriotyzm?

Patriotyzm to nic innego jak świadoma tożsamość narodowa. Dojrzałość ta polega na odpowiedzialności bycia godnym Polakiem. Obywatel jest silnie przywiązany do własnej Ojczyzny i miłości, która przejawia się logicznym poczuciem przynależności społecznej, jest gotowy poświecić się dla własnego Kraju, ale jednocześnie szanuje inne kultury, prawa i narody.

Bóg, Honor, Ojczyzna to sentencja prawdziwego patrioty Polaka, takie słowa wypowiadali powstańcy, kiedy walczyli w ciężkich chwilach ważących się dla naszego Kraju. Przemierzając trudy wojen, dźwigali świadome brzemię odpowiedzialności, była to odpowiedzialność nie tylko za Ojczyznę, ale również za bliźniego, idącego ramię w ramię na pewną śmierć. Honor i szlachetność – żołnierz rozumiał wówczas jako braterską pomoc innemu człowiekowi, a z danego słowa zwolnić mógł tylko Bóg. ,,Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg”. Tymi słowami poprzysiągł mjr Henryk Dobrzański-Hubal walcząc z okupantem niemieckim w Kampanii Wrześniowej.

Jest to jeden z bardzo wielu przykładów patriotycznej postawy na kartach naszej historii. Przysięga na sztandary i symbole narodowe, to więcej niż tylko wypowiadane słowa. Każdy kto je wypowiadał był gotów poświęcić życie, aby je dotrzymać. Dlatego gdy wybuchła II Wojna Światowa, na polskich ziemiach okupowanych przez Niemców, powstał największy Ruch Oporu w Europie i na Świecie. Społeczeństwo wykazało się ogromną odwagą, walecznością, męstwem i determinacją. Kolaboracja występująca nagminnie we Francji, w Polsce była zjawiskiem znikomym. Świadczy to o dużym stopniu tożsamości narodowej. Cóż by się wówczas stało z naszą Ojczyzną, gdyby propagowano tak silną dzisiaj ideę w Europie Zachodniej różnorodności kulturowej. Owszem trzeba szanować inne narody i kultury, ale przede wszystkim kultywować własny Kraj.

Patriotyzm objawia się nie tylko chęcią uczestnictwa we wszystkich świętach narodowych i znajomością historii, ale przede wszystkim pewnymi cechami. Dobrym przykładem jest idea średniowiecznego rycerza. Pieśń o Rolandzie dobrze obrazuje, jakie zalety powinien mieć wierny żołnierz na polu chwały. Roland był dumnym rycerzem, pewnym siebie, niezwykle odważnym, zawsze walczył uczciwie i honorowo, nie bał się o swoje życie, są to zalety kształtujące patriotę. Szacunek do własnej Ojczyzny kształtuje patriotyzm. Postawę taką tworzymy gdy dbamy o środowisko naturalne. Staramy się szanować owoce naszej kultury. Dbamy o miejsca, w których żyjemy, są to przecież nasze ,,małe ojczyzny”. Rozwijamy nasze słownictwo i mowę języka polskiego poprzez czytanie książek.

Wszystkie te postawy są bardzo ważne, ale muszą być podparte przede wszystkim człowieczeństwem i miłością do drugiego człowieka. Dzięki temu, osobisty interes nie będzie przekładany nad dobrem naszego wspólnego Narodu.

Zbigniew Ignatowski

 1,694 razy wyświetlono tą stronę

reklama
logo z sową okładka 4 okładka 2 okłądka 5 okłądka 7
Tagi:

czytajmydzieciomczytajmy