Miłość i skrzydła – miłość daje nam skrzydeł i wznosi do gwiazd.

 

“Wiara jest miłością
niewidzialnego, ufnością w 
niemożliwe, nieprawdopodobne”
J.W.Goethe

Zdolności i pasje twórcze
Zdolności i pasje twórcze drzemią w każdym człowieku. Dlaczego zdarza się nam nie dostrzegać naszych talentów i pasji? Powodów jest wiele. Może nikt nie zauważał naszych zainteresowań w dzieciństwie? Może byliśmy zbyt często krytykowani? A może po prostu brakowało nam uskrzydlającej siły miłości? Jeśli nikt się o nas nie troszczył, zaopiekujmy się sami sobą. Któż zadba o nas lepiej niż my sami? Solidarność z samym sobą i mobilizacja wewnętrzna, przekraczanie własnych ograniczeń i pokonywanie słabości – oto skarby, które pomogą nam urzeczywistnić nasze marzenia. Wiara w swoje możliwości i niezłomna praca – mogą zdziałać cuda.
Rozwijanie zdolności i pasji twórczych nadaje wartość i sens naszemu życiu. Sprawia, że odkrywamy naszą wrażliwość i piękno, siłę i odwagę. Możliwość tworzenia sprzyja postawie otwartości i życzliwości dla innych, sprawia, że doceniamy ich wysiłki i starania. Radość z pracy twórczej z całą pewnością umacnia poczucie własnej wartości, sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Nasz entuzjazm i zapał to wspaniałe dary dla tych także, którzy pragną odkryć swoje uzdolnienia.
Niekorzystne jest zjawisko “zakopywania w ziemi talentów”, które Karen Horney nazywa “procesem kurczenia się”. Zjawisko to polega na przyjmowaniu postawy biernej i rezygnacji z twórczych działań. Zdaniem Antoniego Kępińskiego, kto nie tworzy, ten zaczyna niszczyć. Proces niszczenia zawsze prowadzi do obniżenia samooceny i do rozmaitych dramatów.
Co przede wszystkim powinniśmy czynić, by tworzyć, a nie niszczyć? W jaki sposób przemieniać nasze życie w autentyczne dzieło sztuki? Te pytania stają się fundamentalne i otwierają drogę do dialogu z ludźmi i z samym sobą.

Godność, mądrość i wdzięk
Godność jest podstawową i niezniszczalną wartością człowieczeństwa. Łączy w sobie pokorę i skromność, niezależność i odwagę. Godność pozwala nam przezwyciężać nasze załamania i zwątpienia, pomaga „podnieść się z upadku” i ocala nasz honor. W sytuacjach skrajnych czy ekstremalnych ratuje przed zdradą siebie samego, przyjaciół i wyznawanych wartości.
Próba odebrania komuś godności jest jedną z większych krzywd, jakie można wyrządzić człowiekowi. Godność nigdy nie umiera: podeptana – ma zdolność samoodradzania się.
Mądrość to siła ducha i umysłu, pasja poznania i otwartość na nowe doświadczenia. Pozwala nam odróżniać dobro od zła, zachować rozsądek i spokój w chwilach trudnych. Mądrość to jeden z kluczy do szczęśliwego życia pełnego serdeczności i życzliwości, przyjaźni i miłości. Człowiek mądry nie tylko poszerza swoją wiedzę, ale także dba o sferę uczuć i emocji oraz o dobre relacje interpersonalne.
Mądrość to również gotowość przeciwstawienia się obowiązującym schematom i normom społecznym – czyli odwaga życia w zgodzie ze sobą.
Wdzięk to dobro emanujące z człowieka – blask duszy. Spontaniczność i prostota, wdzięczność i radość – oto cechy tworzące wokół człowieka aurę wdzięku. Ludzie pełni wdzięku zjednują sobie sympatię i szacunek otoczenia. Czy dar wdzięku posiadają tylko wybrani? Czy też może ma go każdy z nas?
Wiara, Nadzieja, Miłość
Wiara to ufność wobec Boga lub innej siły wyższej, a także wobec ludzi. Przejawia się zdolnością dawania i przyjmowania darów życia oraz głębokim wewnętrznym przekonaniem, że nasza praca i wszelkie starania przyniosą dobre owoce zarówno obecnie jak i w przyszłości. Wiara to siła wewnętrzna wspomagająca nieustanne przezwyciężanie negacji życia, odkrywanie cudowności świata i pielęgnowanie uczucia wdzięczności za dar istnienia. Wierzyć – znaczy nigdy się nie poddać.
Nadzieja jest warunkiem życia – cóż byśmy bez niej uczynili?
Dzięki nadziei wierzymy, że życie ma sens a świat, mimo swych ciemnych stron, jest generalnie przyjazny ludziom. Postawa taka pomaga przetrwać życiowe trudności, a w chwilach załamań i kryzysów umożliwia konstruktywne przemiany i wspomaga rozwój człowieka. Nadzieja sprawia, że dostrzegamy dobro w sobie i w innych ludziach; pomaga nam kochać i doceniać bliźnich.
Najważniejsza jednak jest miłość; dzięki niej stajemy się łaskawsi, bardziej wyrozumiali i wspaniałomyślni – potrafimy wybaczać wyrządzone nam krzywdy, przezwyciężać urazy. Miłość otwiera drogę do afirmacji życia, a także twórczości, ocala i chroni przed rozpaczą i osamotnieniem, nadaje sens ludzkiemu życiu. Miłość zbudowana jest z tkanki tak delikatnej i subtelnej, że łatwo ją zniszczyć i podeptać. Zlekceważona, upokorzona – może zamienić się w swoje przeciwieństwo: nienawiść, i rozpocząć długie i brzemienne w skutki dzieło zniszczenia. Miłość daje nam skrzydła i wznosi do gwiazd.
Nadzieja czasem może się chwiać i słabnąć, ale jeśli jest prawdziwa – nie umrze nigdy. Życie jest pełne gorzkich chwil i rozczarowań – dlatego nadzieja jest człowiekowi niezbędna, by mógł kochać życie i radować się nim.
Wydaje się, że nadzieja nie jest jednak panaceum na wszelkie życiowe porażki czy nieszczęścia. Niektóre wydarzenia, takie jak śmierć bliskiej osoby, są nieodwracalne, i nawet największa nadzieja nie przywróci dawnego porządku rzeczy. Może jedynie pomóc dostrzec na nowo sens i wartość życia. Nie sposób zaprzeczyć, że nadzieja sama w sobie niewiele wnosi, jeśli nie towarzyszą jej konkretne działania zmierzające do realizacji naszych marzeń i planów. Nadzieja mądra to taka, która nie lekceważy praw rzeczywistości, a jednocześnie potrafi wznieść się ponad jej przyziemne ograniczenia.
Tekst: Owsianik Dorota
Lider. Promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna.
Fot. www.pixabay.com

 1,937 razy wyświetlono tą stronę

reklama
logo z sową okładka 4 okładka 2 okłądka 5 okłądka 7
Tagi:

psychologiamiłośćskrzydłaartykuł