Przypadek czy celowe uwarunkowania życia na Ziemi w ogromnym Wszechświecie?

Życie na Ziemi w tak ogromnym Wszechświecie, nie może być czystym przypadkiem. Świadczy o tym bardzo wiele spójnych i licznych procesów, które warunkują istnienie możliwości rozwoju na naszej planecie. Każdy z tych procesów był niezbędny, bez którego nie powstałaby żadna forma życia w naszym Układzie Słonecznym.

Położenie Drogi Mlecznej jest dla nas bardzo korzystne. Grupa Lokalna galaktyk, w której się znajduje jest największa w tej okolicy Wszechświata. Poza tym nasza Galaktyka wśród innych zajmuje centralne miejsce ze względu na swe ogromne rozmiary i działającą grawitację. Co prawda Droga Mleczna jest na kursie kolizyjnym z inną Galaktyką zwaną Andromedą o podobnych rozmiarach, ale to dopiero za 3 miliardy lat.
Nasz Układ Słoneczny znajduje się w jednym z mniejszych spiralnych ramion Galaktyki, zwanym ramieniem Oriona lub Ramię Lokalne. Jest to duża odległość od jej jądra około 25-28 tys. lat świetlnych. Położenie Układu Słonecznego w Drodze Mlecznej jest warunkiem na ewolucję życia na Ziemi. Orbita Słońca jest zbliżona do okręgu i prędkość orbitalna jest taka sama jak ramion galaktycznych. Oznacza to, iż przejście między ramionami zdarza się rzadko. W samych ramionach spiralnych Galaktyki znacznie częściej niż pomiędzy nimi dochodzi do wybuchów supernowych. Mogło by to mieć katastrofalny wpływ na klimat i biosferę planet naszego Układu Słonecznego. Poza tym dzięki temu, że nasze Słońce znajduje się pomiędzy głównymi spiralami Galaktyki, oddziałuje dużo mniejsze promieniowanie kosmiczne.
Nasze Słońce należy do młodych gwiazd tak zwanej trzeciej generacji. Jest ona dopiero w połowie swojego życia, a za 5 miliardów lat, kiedy wypali swoje paliwo stanie się czerwonym olbrzymem. Aby powstało życie na Ziemi masa Słońca nie mogła być dowolna. Okres świecenia musi być dostatecznie długi i Słońce musi świecić stabilnie. Gdyby masa i wielkość naszej gwiazdy byłaby mała, wtedy nie zaistniałyby reakcje termojądrowe, które są niezbędne do wytwarzania odpowiedniej ilości ciepła. Jeżeli masa jej byłaby zbyt duża, gwiazda wypaliłaby się zbyt szybko i na Ziemi nie rozwinęłyby się formy życia zwłaszcza te bardziej złożone.
Sama Ziemia w Układzie Słonecznym, również musi spełniać szereg uwarunkowań aby mogło rozwinąć się życie. Orbita Ziemi względem Słońca, musi być też odpowiednio określona z maksymalnym odchyleniem wynoszącym 5% . Gdyby Ziemia znajdowała się tak jak Wenus bliżej Słońca, życie oparte na związkach węgla nie jest możliwe gdyż panuje tam zbyt duża temperatura i wysokie ciśnienie. To samo dotyczy się gdyby nasza planeta znajdowała się trochę dalej od Słońca, tak jak Mars. Cała jej powierzchnia byłaby skuta lodem.
Prawami fizyki we Wszechświecie rządzi Grawitacja. Wszystko od niej zależy i jest związana z wielkością danego ciała w kosmosie. Właśnie ta siła na Ziemi, spaja atmosferę i nie pozwala jej uciec. Gdyby Ziemia była mała o niewielkiej grawitacji, mogłoby dojść do uformowania się szczątkowej atmosfery nie dającej możliwości zaistnienia żadnej formy życiowej. Dobrym przykładem jest planeta Mars. Zbyt duża siła grawitacji wyklucza jakikolwiek rozwój na naszej planecie i innych z poza Układu Słonecznego.
Ogromną rolę dla życia spełnia Księżyc. Ziemia posiada w całym Układzie Słonecznym największego satelitę i jest to układ podwójny. Kiedy formował się Układ Słoneczny, Ziemia zderzyła się z planetą wielkości Marsa. Dzięki temu stabilizuje się oś obrotu Ziemi. Bez Księżyca cały czas bieguny na naszej planecie zmieniałyby swoje położenie. Wówczas klimat byłby całkowicie nie stabilny i nieprzewidywalny. Księżyc ma wpływ na ruchy płynnego jądra Ziemi. Dzięki temu wytwarza się silne pole magnetyczne otaczające naszą planetę i chroniące przed wiatrem słonecznym- tak zwanym promieniowaniem jonizującym. Przypływy i odpływy tworzące się na oceanach dzięki Księżycowi, miały ogromny wpływ na ewolucyjny rozwój życia na Ziemi.
Bardzo ważnym elementem dla rozwoju życia na Ziemi stanowi największa i najcięższa planeta w Układzie Słonecznym. Jowisz jest umiejscowiony w odpowiedniej odległości od Ziemi. Bliższe sąsiedztwo tej planety destabilizowałoby naszą orbitę. Jowisz swą ogromną grawitacją spełnia rolę odkurzacza w Układzie Słonecznym. Wychwytuje planetoidy i komety oraz znacznie zmniejsza nasze zagrożenie. Ziemia wielokrotnie była uderzona planetoidą, meteorytem lub głową komety. Gdyby nie Jowisz lub dalsze jego położenie, Ziemia miałaby około 1000 razy więcej kolizji.
Wiele czynników warunkujących powstanie i rozwój życia, musiało zaistnieć na samej Ziemi. Dobrym przykładem jest czas obrotu Ziemi dookoła swej osi. Zbyt długa doba spowodowałaby duże różnice temperatur między dniem a nocą. Oś obrotu ma odpowiednie nachylenie, co daje możliwości większej strefy klimatu umiarkowanego. Kolejnym ważnym czynnikiem będzie skład atmosfery. Zwiększenie zawartości tlenu w powietrzu, choćby nawet o 5% spowodowałoby zapalanie się świeżej trawy i lasu po deszczu. Gdyby było go zbyt mało, nie paliłoby się drewno i nie mogłaby powstać cywilizacja. Ozon także spełnia rolę ochronną przed promieniowaniem ultrafioletowym.
Zastanawiając się nad umiejscowieniem naszego Układu Słonecznego we Wszechświecie, możemy dojść do wniosku, iż wszystko to świadczy o celowym i bardzo starannym dopasowaniu wielu czynników, które umożliwiły powstanie życia na Ziemi. Zbiegiem okoliczności można nazwać jedno, dwa lub trzy zdarzenia, które doprowadzają do możliwości uformowania życia we Wszechświecie.
W epoce Starożytności, podczas obserwacji naszego nieba, ówcześni uczeni doszli do wniosku, że ich życie nie mogło być dziełem przypadku. Wówczas powstało wiele mitów, legend i panteonów bóstw, które wszystko tworzyły. Jednakże dzisiejszy świat oparty na wyspecjalizowanej technologii, pozwala na głębszą analizę naszego Uniwersum. Zdawać by się mogło, iż ta wiedza którą posiadamy da odpowiedz na wiele pytań, które zadawali sobie ludzie z odległych epok. Tymczasem możliwości technologiczne odkrywają jedynie kawałek wierzchołka ,,góry lodowej”, pozostawiając po sobie jeszcze więcej pytań, które kierują nas w stronę nie zbadanych sił metodą technologicznych nowinek cywilizacyjnych.
Tekst: Zbigniew Ignatowski
Fot: PIXABAY.PL

KOSMOS 2 KOSMOS 3 KOSMOS 4 KOSMOS 6

 1,778 razy wyświetlono tą stronę

reklama
logo z sową okładka 4 okładka 2 okłądka 5 okłądka 7
Tagi: